VansVans官方 硫化奶蓝色侧边条纹男鞋女鞋Style 36低帮帆布鞋尺码:35 36 365 37 38 385 39 40 405 41 42 425 43 44 工艺:硫化1:1(重

Clothes Yupoo

蓝天

VansVans官方 硫化奶蓝色侧边条纹男鞋女鞋Style 36低帮帆布鞋尺码:35 36 365 37 38 385 39 40 405 41 42 425 43 44 工艺:硫化1:1(重6

No:1651150

Vans Vans 官方 硫化奶蓝色侧边条纹男鞋女鞋Style 36低帮帆布鞋尺码:35 36 365 37 38 385 39 40 405 41 42 425 43 44 工艺:硫化1:1(重量1:1、真标、原钢印、材质标、鞋型标、合格证) XM1128Q466
1651150

20221128/i1669648223_209_0.jpg

1651150

20221128/i1669648223_5293_1.jpg

1651150

20221128/i1669648223_9584_2.jpg

1651150

20221128/i1669648223_3320_3.jpg

1651150

20221128/i1669648223_3259_4.jpg

1651150

20221128/i1669648223_1842_5.jpg

1651150
1651150 detail